Värdesaker & skåp

Värdesaker lämnas hemma, vi ersätter i princip inget som förstörs eller kommer bort och tar inte ansvar för att förvara exempelvis mobiltelefoner. Skåpen är skolans egendom och vi har rätt att gå in i dem närhelst vi bedömer behov av det. Vi använder inte lås på skåpen.

Märk kläder, lär barnet hålla ordning på dem och titta regelbundet i hitta-lådor. Återkommande lämnar vi allt som inte tas om hand till välgörenhet, skrivs ut på bloggen.