Värdesaker & skåp

Värdesaker lämnas hemma, vi ersätter inget som förstörs eller kommer bort och tar inte ansvar för att förvara exempelvis mobiltelefoner. Skåpen är skolans egendom och vi har rätt att gå in i dem närhelst vi bedömer behov av det. Vi använder inte lås på skåpen!

Märk kläder, lär barnet hålla ordning på dem och titta regelbundet i hitta-lådor. Återkommande lämnar vi allt som inte tas om hand till välgörenhet, skrivs ut på bloggen.