Utvecklingssamtal

Du kan påverka ditt barns situation i skolan genom utvecklingssamtalet som elever, lärare och föräldrar ska ha minst en gång per termin. /Frågor och svar, huddinge.se

Varje termin (förskoleklass endast vårtermin) inbjuds vårdnadshavare till ett elevlett utvecklingssamtal med barn/elev och legitimerad lärare. Samtalet ska ha framtidsfokus, individuell utvecklingsplan ska utformas. Samtalet genomförs dagtid, på skolan. Vårdnadshavare erbjuds att delta via videolänk. Om utvecklingsplanen behöver kompletteras med åtgärdsprogram eller liknande görs detta vid separat möte.

 • Om du som förälder önskar ytterligare dialog hör du av dig till oss med ditt önskemål.
 • Om vi gör professionell bedömning att vi behöver mer dialog hör vi av oss till dig.

Din roll som vårdnadshavare – utvecklingssamtal

Före samtalet

 • Ta del av kunskapsmatriser i Unikum.
 • Fundera över vilka förmågor ditt barn lyfter fram och hur vi tillsammans kan stötta ditt barn i att utveckla dessa.
 • Fundera över de förhållningssätt ditt barn uppvisar, vilka gynnsamma bör uppmuntras/utvecklas och vilka ogynnsamma bör utmanas/avvecklas?

Under samtalet

 • Lyssna på vad ditt barn har att säga.
 • Var positiv och visa tydligt att du tror på ditt barns förmågor och möjligheter.
 • Ställ frågor så du bättre förstår vad ditt barn gör och inte gör under skoldagen.
 • Fundera över gynnsamma förhållningssätt.

Efter samtalet

 • Följ upp mål som sätts i IUP.
 • Resonera vidare om hur gynnsamma förhållningssätt kan utvecklas vidare.
 • Ta kontakt med undervisande lärare om något är oklart.

Förslag på frågor till ditt barn

 • Vad arbetar du med just nu? Vad lär och tränar du?
 • Vilket ämne tycker du är mest utvecklande och varför?
 • Vad behöver du jobba lite extra med för att uppnå det du vill eller behöver?
 • Hur kan dina lärare hjälpa dig vidare med det du vill eller behöver?
 • Hur kan jag som förälder hjälpa dig vidare med det du vill eller behöver?
 • Finns det något som behöver ändras för att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt?
 • Deltar du fullt ut i arbetet under lektionerna för att få med dig så mycket som möjligt från dem?
 • Hinner du med ditt skolarbete? Behövs det hjälp att planera och strukturera?
 • Hur ser dina kamratrelationer ut?
 • Hur ser dina relationer ut till lärare, socialpedagoger, fritidspedagoger, annan personal?
 • Om du känner dig illa bemött, vad gör du då?
 • Om du fick möjlighet att förändra en sak på skolan, vad skulle det vara?