Utvecklingssamtal, betyg

Bedömning och betyg

Legitimerade lärare anger omdömen på elevers uppvisade färdighets- och kunskapsnivåer i förhållande till statliga kunskapskrav varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden odaltande återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom övriga skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i åk 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg och skall ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen – man höjer/sänker inte betyg, utan varje termin ges nytt betyg – men här skall läraren också samtidigt ta i beaktande all information om elevens kunskaper som eleven har uppvisat till och med betygstillfället.

Utvecklingssamtal

I årskurserna 1-9 bjuder vi terminsvis in till elevledda utvecklingssamtal, förskoleklassen har samtal på vårterminen. Samtalen sker i början av varje termin så att det finns tid att arbeta med de mål vi gemensamt sätter upp. Samtalen sker under dagtid – videokonferensmöjligheter finns – hur tider bokas anges på respekvite årskursblogg (först-till-kvarn gäller).

  • Om du som förälder önskar ytterligare dialog hör du av dig till oss med ditt önskemål.
  • Om vi gör professionell bedömning att vi behöver mer dialog hör vi av oss till dig.