Skolsköterska – EMI

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som förälder är du en viktig samarbetspartner.

 • Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har jag tystnadsplikt.
 • Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterska.
 • Jag träffar alla elever regelbundet för hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer.
 • Jag erbjuder även hälsorådgivning, enkla sjukvårdsinsatser, telefonrådgivning samt vägledning till övrig sjukvård. Skolsköterskan erbjuder dock inte motsvarande vård som Vårdcentralen gör.

Skolsköterskan Sophie Hagman finns på plan 3, ”Apotekaren”.

 • måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 08.00-15:30
 • torsdag kl. 08.00 – 12.00
 • Postfack på plan 2, ”Lotsen”

HÄLSOBESÖK

 • erbjuds i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.

VACCINATIONER

 • erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 och 8, samt komplettering vid behov.

Välkommen att kontakta mig för frågor!

Tfn: 08-535 331 09
Sms: 070-198 26 74
Mejl: sophie.hagman@huddinge.se

FÖR MER INFO:

 • skolhälsovården i Huddinge: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/stod-och-elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/
 • vaccination: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/