Skolskjuts

Ev skolskjuts beviljas i vissa fall av Huddinge kommun – klicka här för mer info . Det görs utifrån ett regelverk som nämnden beslutat, skolan har ingen del i detta beslut, utan administrerar endast de kort som beviljas (kontakta exp när du fått beslut från kommunen).

För att få terminskort från SL krävs det normalt att man bor över två km från skolan för elever i årskurs 1-3, över tre km för elever i årskurs 4-6 och över 5 km för elever i årskurs 7-9. Mätverktyget som används är Google Maps. Finns det plats på skola som är närmare får man normalt inget kort, då man själv valt Glömstaskolan.

Men som sagt – kontakta kommunens handläggare för mer information gällande just dig och ditt barn!