Skolans tider

Skolans tider

På Glömstaskolan får du som förälder i princip fasta start- och sluttider (samt via årskursbloggen reda på vilken dag det är idrott) – men inget traditionellt schema att sätta på kylskåpet hemma (dessa scheman är hursomhelst en chimär, enligt studie gjord av J Steinberg stämmer de hursom inte mer än ca 65% pga idrottsdagar, skolfoto, sjukdom, vab, utbildning mm mm).

  • Fritidshem erbjuds för de som anmält behov av det. För plats och tider mm se sidan Fritidshem & Fritidsgård. Morgonfritids är alltid utomhus – kläder efter väder!
  • Från 08:00 öppnar skolan ytterdörren, så elever kan gå upp till respektive hemvist och komma igång med skolarbete.

Skoldagen (ingång från skolgården) börjaruppe på respektive hemvist – 

  • Förskoleklass: klockan 08.30
  • åk 1-3: klockan 08.15
  • åk 4-9: klockan 08.30.

Senast då förväntar vi oss att samtliga elever som inte är frånvaroanmälda är på plats, även om vi inte börjar med en traditionell samling på morgonen. Du som förälder har en viktig uppgift att göra vad du kan för en bra start på dagen. 

På förmiddagen arrangeras förutom annan undervisning även utevistelse med lärandeaktiviteter och goda möjligheter till daglig rörelse.

God och näringsriktig lunch serveras ungefär mitt på dagen.

Skoldagen avrundas normalt:

  • 14:00 åk F-1
  • 14:30 åk 2-3 (14:00 fredagar)
  • 15:00 åk 4-5 (14:00 fredagar)
  • 15.30 åk 6-8 (14:00 fredagar)

Avvikelser och ändringar av tider meddelas på respektive årskursblogg eller skolans blogg.

Schema skapas löpande i respektive årskursteam utifrån förutsättningar och behov som råder, istället för ett imaginärt schema som de facto alltför sällan upprätthålls i praktik. Detta kommuniceras till elever på daglig basis*, samt dokumenteras i efterhand för att säkerställa att timplan följs (till skillnad från ett tänkt traditionellt schema).

*elever i behov av ett tydligt schema fotograferar aktuellt schema med sin iPad eller telefon – ett schema som faktiskt stämmer. Schemat ska normalt även ha bildstöd, som standard.