Regler & säkerhet

I Glömstaskolan har vi i princip en enda huvudregel:

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

I detta ingår integritet, respekt och ansvar. Det handlar om att lära sig vara i balans, något vi behöver få träna på att vara och skapa. Vi tänker också “Det här har jag aldrig gjort förut, så det kan jag säkert!”.

En given utgångspunkt för oss är även att närvarande vuxna bestämmer – med både ansvar och mandat att fatta de beslut som olika situationer kräver. Varje regel ute och inne behöver dock kunna möta våra två huvudfrågor för att få vara giltig:

 • Varför?
 • Varför inte?

En överlevnadsregel – utifrån huvudregeln

Det är strängeligen förbjudet att ta med nötter till skolan. Vi vill varandra väl och det finns elever med allvarliga allergier. Av samma anledning undviker vi som vistas i skolan parfym.

Trivsel- och ansvarsrutiner

Utöver huvudregeln skapar vi tillsammans – utifrån en idé om ansvarskultur – rutiner och kultur av typ:

 • vi tar själva ansvar för att sätta på oss kläder efter väder
 • vi tar ansvar att hålla ordning på våra kläder och vårt material*
 • vi skapar arbetsro
 • vi säger hej till dem vi möter i skolan
 • vi delar med oss av vår kunskap och vår entusiasm
 • vi har skofritt inne på hemvister
 • vi låter normalt leksaker stanna hemma
 • vi sparkar boll och springer utomhus
 • vi går till höger i trapporna och använder bara hiss när vi verkligen, verkligen behöver det
 • vi tvättar händerna efter toalettbesök och innan lunch
 • vi stannar på skolgården tills pedagog bestämmer annat
 • vi tar hand om och tar ansvar för lärmaterial (pennor, böcker, lärplattor…)
 • vi lämnar sparkcyklar ute (fria från utrymningsvägar)
 • elever under femton år måste enligt lag har hjälm vid cykling

* skolan tar inte ansvar för leksaker, mobiler, värdesaker, springcyklar mm som tas med till skolan.

Hiss

Vi har flera elever och några vuxna med olika former av funktionsvariationer är i behov av hiss. Vi som inte är i samma behov gör dem bra genom att inte nyttja hissen utan trapporna. Normalt behövs läkarintyg eller motsvarande visas upp, räkna inte med att alltid kunna ta upp barnvagn.

Säkerhet:  studiebesök, trappor, träd, parkour, klätterställning…

Vi är ute varje dag – kläder efter väder! Vi har gott om lekredskap och lekyta. Vi tänker också ofta lämna skolgården för olika studiebesök ut i skog och mark, samhälle och service. Det är viktigt att varje barn lyssnar till och följer de instruktioner som ges, så att säkerhet kan upprätthållas. Om det inte fungerar påtalas det och vid upprepning kan eleven inte följa med på kommande studiebesök om inte förälder är med och bistår.

Glömstaskolan är en skola i fyra våningar, med två smala spiraltrappor. Att gå i trappor är inte farligt, utan snarare nyttigt för både kropp och knopp. Vi håller till höger, så blir det smidigare för alla. Trappräcken är enligt standard höga och inga möbler som kan tas fram får finnas i trapphus.

Alla lekställningar uppfyller förstås de regelverk som finns. På Glömstaskolan får elever klättra i träd, till en viss nivå då  stillasittande och att inte få lära känna sina gränser bjuder långsiktigt värre konsekvenser än blåmärken och en bruten arm. Vi har även en parkourbana som förutom mjuk matta även har nödvändiga inslag av metallräcken och betong, skolgården pryds av en hög och mycket rolig klätterställning för alla barn. Om det fungerar får elever cykla på delar av skolgården, inkl cykelramp med hjälm. Blåmärken kan även ses som “modighetsmedaljer” (läs gärna Sandvargen).

Vi kan också gå i fackeltåg och fira Lucia med levande ljus.