Prao

Vad innebär prao?

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. På Glömstaskolan är prao en del av skolans undervisning om arbetslivet. Under två veckor erbjuds därför eleverna, i enlighet med gällande förordning, att i åk 8 genomföra prao ute på en arbetsplats. Praon är en möjlighet för eleven att få erfarenhet och kunskap om hur det fungerar på en arbetsplats och hur det kan vara inom ett visst yrke. Erfarenheten från prao kan ligga som grund inför framtida studie- och yrkesval.

Vem ordnar praoplats?

Som elev är du aktiv i att själv söka fram och hitta en PRAO-plats som passar just dig. När du har fått en PRAO-plats fyller du i blanketten ” PRAO-avtal och riskbedömning” tillsammans med den ansvariga på arbetsplatsen. Dina föräldrar/vårdnadshavare ska också skriva på och godkänna PRAO-platsen. Därefter lämnar du blanketten till socialpedagog.

Om du inte hittar någon plats kommer Glömstaskolan att kunna erbjuda en PRAO-plats. Det kan vara t ex på en förskola, skolmatsal, eller annan verksamhet, beroende på vad vi kan erbjuda just då.

PRAO-intyg

Handledaren på arbetsplatsen får en blankett för närvaro och omdöme av dig, som ska fyllas i och ges till eleven sista dagen på PRAO:n. Intyget lämnas sedan till socialpedagog, både i Showbie och pappersform.

Behåll en kopia på intyget, det kan användas när du söker sommarjobb eller extrajobb!

Viktiga tidpunkter kring prao ht 2018

  • 17 oktober Sista dag att lämna in Överenskommelsen om PRAO-plats
  • 16 november Sista dag anmäla behov av matpaket från skolan / lämna hälsoblankett
  • 26 nov – 7 december PRAO
  • 13 dec                                 Sista dag att lämna in närvarointyget

Regler för prao

Arbetsmiljö och hälsa
För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Är man mellan 13-15 år får man ha ett lätt och ofarligt arbete, t ex enkelt kontorsarbete, lättare arbete i affär, lättare restaurangarbete, lättare trädgårdsarbete, lättare paketeringsarbete etc. Eleven ska också ha en handledare som är tillgänglig för instruktioner och som kan svara på frågor. Det är viktigt att du läser igenom broschyren “Så får barn och ungdomar arbeta”från Arbetsmiljöverket innan du går ut på prao.  Läs broschyren tillsammans med dina föräldrar.

Elever mellan 13 år och 15 år:

  • Får arbeta högst 7 timmar/dag.
  • Ska ha minst 30 minuters rast efter max 4½ timmars arbete.
  • Får inte arbeta mellan kl. 20:00 och 06:00.
  • Får inte utföra arbetsuppgifter som kan vara skadliga för elevens hälsa.

Lunch
De elever som inte får fri lunch på praoplatsen kan hämta lunchpaket på skolan. Mer info om detta kommer ut ca två veckor innan prao på årskursbloggen. Elev/vårdnadshavare behöver anmäla behov senast 16/11.

Resor

Prao får normalt endast göras inom Stockholms län. Elever som måste åka med kommunala medel till praoplatsen och som inte har eget SL-kort, kan om avståndet (gångvägen) är minst5 km, få resekort av skolan. Detta måste i så fall begäras på prao-blanketten.

Frånvaro

Om du blir sjuk under din prao ska du själv kontakta handledaren på arbetsplatsen. Du ska även sjukanmäla dig till Glömstaskolan via Skola24.

Försäkring

Du är försäkrad genom skolan under praoperioden. Försäkringen gäller under arbetstid samt resväg till och från arbetsplatsen.

Hälsodeklaration

De elever som kommer att arbeta inom sjukvården måste lämna in hälsodeklaration (ett intyg som arbetsgivaren kräver för att ta emot praoelever) senast 16/11. P g a infektionsrisken får piercning i ansiktet inte förkomma vid arbete med livsmedel och sjukvård.

Besök

Under din Prao kommer du att få besök av någon lärare (eller annan) från skolan. Hör av dig till socialpedagog om det finns tillfällen/tider där besök inte passar.

Problem

Om något problem uppstår under prao ska eleven i första hand försöka lösa det med sin handledare – går inte det kan eleven kontakta socialpedagog, kurator, lärare eller rektor.