Organisation

Vi har valt att arbeta årskursvis med team runt en större grupp av elever, bortom det traditionella konceptet med “min klass, mitt klassrum”. Vi vill med detta erbjuda en likvärdig skola med bästa tänkbara utbildning för varje elev och månar om långsiktigt god arbetsro och trygghet, vilket dock är något långt bortom slagord om “mindre klasser” och “fast fröken”.

Vi ändrar om i teamen runt eleverna både på kort och lång sikt utifrån identifierade behov, möjligheter och förutsättningar. Vi gör det utifrån professionella bedömningar och kommunicerar inte självklart det mer än till eleverna och i kontaktlistan för respektive årskursteam. Inför nytt läsår meddelas tjänsteorganisationen i samband med höststart, det går att förbereda även för det. 

Mentorskap?

Vi tänker att du som vårdnadshavare med förtroende ska kunna vända dig till var och en av oss med frågor och funderingar. Samma sak för eleverna. Kontaktuppgifter på respektive blogg. Är du osäker vem du bör mejla så gör till alla/flera, så tar vi ansvar för att fördela.

Varje arbetslag har en socialpedagog knuten till sig med uppdrag att ta ett huvudansvar för närvaro och det som inte i första hand rör kunskaper och kunskapsbedömning.

Uppföljning i respektive ämne ansvarar ämneslärare för. Utvecklingssamtal leds av eleven, tillsammans med legitimerad lärare. Lärarteamet gör fördelning av samtalen varje termin.

Skolledning och elevhälsa

Skolledning och elevhälsa presenteras på skolans hemsida.

Personal

Bilder på all personal hittar du på sidan Personal. Det är också på gång att sätta upp bilder i entré.