Närvaro / Frånvaro

Närvaro i skolan

Från årskurs ett gäller skolplikt. Vårdnadshavare har ansvar för att eleven är i skolan, förberedd och i rätt tid.  Blankett för ansökan om ledighet från skolplikt hittar du på sidan för blanketter, lämnas till socialpedagog eller lärare. En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Det är elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete och lärande som annars skulle ha skett i skolan och se till att det bli utfört, skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under ev ledighet. Något extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda.

Skolskjuts

Ev skolskjuts hanteras av Huddinge kommun.

Frånvaro/Sjukanmälan

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras för var dag via Skola24, innan 08.00, för att öka säkerheten för era barn. Detta kan göras med elevens personnummer via telefonnummer 0515-77 76 00, via hemsidan huddinge.skola24.se (på service.huddinge.se/S24 ansöker du om behörighet för Skola24) eller via app Skola24. Om frånvaro ej inrapporterats behöver vi lämna fokus från elever för att ringa hem för att se vad som hänt, något vi förstås alla vill försöka undvika.

Även läkar- och tandläkarbesök anmäls i Skola 24.

Förälder ansvarar för resa till och från skolan. Ni känner ert barn och vet om ni behöver följa med hela vägen in till incheckning eller om det kan gå eller cykla på egen hand. (olycksfallsförsäkring för barn som är skrivna i Huddinge genom Huddinge kommuns försorg).

Det är av yttersta vikt att du eller barnet checkar in hos pedagog som bekräftar incheckning varje dag. För elever i F-3 och för äldre elever på fritidshemmet är det lika viktigt att alltid checka ut på motsvarande sätt innan man går hem.

Vi har idag inte möjlighet att dela incheckningssystem eller meddela när ditt barn anlänt. Vi tar inte heller ansvar för att skicka hem barn vid en viss tid eller garantera att vi kan svara i telefon eller se SMS för att förmedla denna typ av information.

Vid ex friluftsdagar som slutar tidigare än ordinarie sluttid (kommuniceras via blogg) erbjuds elever i åk 4-9 gemensam promenad/bussfärd tillbaks till skolan/fritids/fritidsgård. Vid denna ålder bör eleven uppnått den mognad så den vet om den ska följa med tillbaks eller kan ta sig hem på egen hand. Ev undantag från detta måste kommuniceras tydligt med socialpedagog. 

Skolans tider

Idrott & Hälsa

  • Varje elev deltar alltid i idrotten efter sina förutsättningar.
  • Är man frisk nog att vara i skolan är man normalt frisk nog att vara med på idrotten, utifrån att man alltid deltar efter sina förutsättningar.
  • Vi duschar som rutin efter idrotten för att främja en god hygien. Du som förälder och elev är alltid välkommen att ta kontakt med oss i personalen om du eller ditt barn känner en olust eller obehag kring detta. Vi jobbar då tillsammans för att hitta en långsiktig hållbar lösning.