Modersmål

Vi vet idag att undervisning i modersmål gynnar barns språkutveckling.

Undervisning i modersmål ordnas och samordnas av Huddinge kommun, där du som vårdnadshavare ansöker om att barnet ska delta. Beroende på antal elever och tillgång på lärare sker antingen undervisningen på skolan eller på annan skola i Huddinge.  

Mer information och ansökan:

  • huddinge.se
  • Huddinges Servicecenter, Sjödalsvägen mittemot McDonalds Huddinge centrum.