Moderna språk

Fr o m årskurs sex erbjuder vi undervisning i Moderna språk, för närvarande tyska och spanska.

Vid höstterminsstart får samtliga elever prova på samtliga språk så att de kan göra ett mer medvetet önskemål. Vi kan inte garantera att alla får det språk de önskar.