Moderna språk

Fr o m årskurs sex erbjuder vi undervisning i Moderna språk, för närvarande tyska och spanska.

Vid höstterminsstart får samtliga elever i årskurs sex prova på samtliga språk så att de kan göra ett mer medvetet önskemål. Vi kan inte garantera att alla får det språk de önskar.