Moderna språk

Fr o m årskurs sex erbjuder vi undervisning i Moderna språk (betyg ges först i årskurs 7).  Tyvärr verkar vår plan att erbjuda både franska, kinesiska, spanska och tyska gå i stöpet såhär i början, men spanska och tyska erbjuds och vi hoppas sedan kunna utöka i takt med att skolan växer. Extra stöd i svenska/engelska kommer också att komma igång under våren 2018, men är inget man kan välja utan endast något skolans Elevvårdskonferens kan fatta beslut om.

Vid höstterminsstart får samtliga elever prova på samtliga språk så att de kan göra ett mer medvetet önskemål. Vi kan inte garantera att alla får det språk de önskar.