Lunch / Matsedel

Tack, tack för den goda maten! Jag vill aldrig vara borta från skolan. /elever i åk 6, aug-16

Maten är en jättestor skillnad mot förra skolan, här blir jag mätt varje dag eftersom det är så gott. /ny elev i år 5, jan-17

Varje dag erbjuds en näringsriktig och god lunch i skolan.

Elever erbjuds specialkost om de behöver det av medicinska, etiska eller kulturella skäl. Medicinska skäl måste anmäls skriftligtEleven behöver, utifrån sin mognad, själv ta ansvar för att inte utsättas för allergiska reaktioner. Om eleven är osäker på innehållet i maten som serveras i skolrestaurangen ska skolmåltidspersonal tillfrågas.

Om elev upplever problem kring skolmaten utan att det finns en bakomliggande allergi eller behandlingsbehov kontaktas skolan för vidare dialog. Vi arbetar ständigt med att lära ut och träna långsiktig hållbarhet. Eleverna äter inte utan uppsikt, men vi kan inte heller lova att tillgodose alla särskilda individönskemål.

Vid utflykter och studiebesök erbjuds bra matsäck om det anmäls när vi frågar om det på bloggen.

Vi tränar elever i en kultur där man faktiskt kan ha fri placering i matsalen, där det även finns möjlighet till både stå- och sittbord samt en helt tyst matsal. 

Skolans matsedel är i form av ett dokument på Drive, vilken kökschef uppdaterar och den som önskar simultant har tillgång till (så länge internetkoppling finns).

Matsedel