Kommunikationsstrategi

Vi är en skola som provar nya vägar. Så här tänker vi för närvarande om vår kommunikation:

 • Glömstaresan: tankar av mer övergripande slag, ofta utifrån konkreta erfarenheter. Berättar om hur vi gör och inte – samt varför och varför inte. Snart 80 inlägg.
 • Skolans blogg: Sådant som kan antas gälla hela skolan eller fritidshemmet/klubben (vill inte ha en separat blogg för dem då det befäster idé om att skola och fritids skulle vara två olika verksamheter istället för en helhet). Varje inlägg har ett tema, gör det lättöverskådligt, men kan göra att det kommer många inlägg.
 • Årskursbloggar: framåtsyftande, aktiviteter som kommer. Varje inlägg har ett tema, gör det lättöverskådligt, men kan göra att det kommer många inlägg.
 • Instagram: tänkt att visa pågående aktiviteter, ett för skolan och ett för varje årskurs (plus musik, fritidsgård mm).
  • Finns även på skolbloggen och årskursbloggarna, behövs alltså inget konto.
  • Syfte: kunna föra dialog om det man gjort och lärt i skolan, visa en bild av vad som händer och hur det är. Obs! Inget forum för dialog, vi svarar normalt inte på kommentarer, följer inga andra konton. 
 • Kom-och-se-hur-vi-har-det/Öppet hus: Mer eller mindre återkommande (i synnerhet inför skolansökan, så man får chans göra medvetet val). Obs! Ingen hitte-på-verksamhet, utan vanlig skitig vardag. 
  • Vårdnadshavare måste dock inte vänta, är i allmänhet är ni välkomna – behöver inte boka tid, men måste respektera när det inte passar (ex övningar i grupp). Kaffe o lunch bjuder vi på en dag per termin.
 • Utvecklingssamtal: varje termin (förskoleklass endast vårtermin) inbjuds vårdnadshavare till elevlett utvecklingssamtal med barn/elev och legitimerad lärare. Samtalet ska ha framtidsfokus, individuell utvecklingsplan ska formas. Vårdnadshavare kan delta via videolänk. Om utvecklingsplanen behöver kompletteras med åtgärdsprogram görs detta vid separat möte.
 • Möte: Skolan kallar respektive bjuder vid behov vårdnadshavare till möte.
 • Skolråd: forum för dialog och gemensam problemlösning och innovation mellan skola (rektor + representant från varje team) och vårdnadshavare (1-3 från resp årskurs). Minnesanteckningar ligger öppet, se bloggen.
 • Skolambassadör: Några frivilliga föräldrar som svarar på frågor från andra föräldrar, utifrån sin horistont.
 • Lärplattform Unikum: tyvärr ytterligare försenat (bortom skolans kontroll). 
 • Mejl:
  • Vi hör av oss när vi gör professionell bedömning att det behövs.
  • Vi tänker att man som vårdnadshavare bör kunna mejla närhelst man behöver, men förutsätter en respektfull och trevlig ton till personal.
  • Svar skrivs endast arbetstid vardagar, när undervisning och verksamhet så medger. 
  • Kontaktuppgifter lämnas in av vårdnadshavare (kommer att göras i Unikum).
  • Kontaktuppgifter till personal finns på resp årskursblogg. Frågor om undervisning/ämne tas med fördel med rätt ämneslärare. Sociala frågor med fördel med socialpedagog. Om man inte vet vem man ska mejla: mejla fler, så tar vi ansvar att rätt svarar, men skicka inte CC i onödan.  
 • Telefon: Årskurser har telefoner, plus fritids och exp. Vi svarar när vi har möjlighet, men prioriterar fokus på verksamhet och elever. Erbjuda service “skicka ut mitt barn” eller bättre verksamhet/undervisning? Här använder vi pedagogiskt tolkningsföreträde för det senare.
  • SMS: På försök. Nummer hittas på respektive årskursblogg, kontaktsidan.  
 • Fotografier personal: Kommer snart upp någonstans i entré och på bloggen. Vi kommer inte alltid hinna med nya (plus-)medarbetare, men ska försöka. 
 • Stängda Fb-grupper (och liknande, som föräldrar eller andra startar/driver): Kan bli en möjlighet, men också ett potentiellt problem. Står helt utanför skolans kontroll, därför lägger vi inte heller ut info om dem.