Kommunikation skola – hem

På Glömstaskolan gör vi alltid en professionell bedömning om vad som verkligen behöver kommuniceras där vi dels värnar vår tid och undervisningsrelation, dels låter bli att överinformera.

  • Vi förbinder oss att kommunicera i de kanaler vi sagt att vi ska göra (se nuvarande kommunikationsstrategi, ett levande dokument).
  • Du som vårdnadshavare behöver inte leta på andra ställen (inga lappar i barnens ryggsäckar, inga anslag på dörrar), men behöver se till att hålla dig uppdaterad.

På Glömstaskolan kommunicerar vi med hemmen främst via bloggar. För att vara uppdaterad på det som gäller framgent för just dig och ditt barn måste du hålla koll på två bloggar:

Du prenumererar på båda dessa och på så sätt få meddelande direkt i din mejlkorg när nya inlägg publiceras.

Planeringen av skolarbetet kommer framförallt ske i iTunesU. Mer information om hur det fungerar kommer. Huddinge kommer även ha Unikum som gemensam bedömningsportal, mer info om det kommer. Fler och fler årskurser har även kommit igång med föräldraåtkomst av Showbie.

För att följa det som sker i vardagen har vi öppna flöden på Instagram (se nedan). 

Om ditt barn ringer hem under skoltid är det viktigt att du inte rusar iväg utan tar kontakt med oss först.

Glömstaskolan är aktiv i mångahanda sociala medier, men de tänker vi främst för extern kommunikation och inte för kommunikation skola – hem.

Varken du eller vi behöver boka upp någon kväll för traditionellt föräldramöte. Däremot kan vi tänkas kalla de föräldrar vi bedömer att vi behöver träffa för ett gemensamt arbete kring elevers förhållningssätt för ett särskilt möte om just det. Några team har även arrangerat informellt mingel i anslutning till skoldagen. Vi har även arrangerat öppna möten om hur vi kan arbeta mot mobbning tillsammans. För den som vill och kan. Föräldrar får också låna skolans lokaler om man själv önskar arrangera ett möte i syfte att träffa andra föräldrar, eller skapa en gemenskap för liten eller stor.

E-post och ev telefonnummer till pedagoger och team (lärare, fritids- och och socialpedagoger) finns på respektive årskursblogg, sidan Kontaktuppgifter.

Vi svarar när vi har möjlighet, men vårt första fokus är på eleverna som är på plats. Vi erbjuder inte service av typen ”skicka ut mitt barn till parkeringen”, ”se till att hen är färdig när jag kommer”, ”Jag vill prata med mitt barn nu”.

Adress till skolan: Bergavägen 9, 141 32  HUDDINGE.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare registrerar du in via formulär. Kom ihåg att uppdatera vid ev ändringar av adresser och telefon mm.

En hel del hur vi tänker rent pedagogiskt hittar du på Glömstaresan. (glomstaresan.pedagoghuddinge.se)

Synpunkter, frågor, funderingar, idéer och tips:

Vår personal är välutbildad och har många års erfarenhet av att undervisa och att leda pedagogisk verksamhet. Sådant ni gillar lite extra liksom uppenbara fel och brister vill vi mer än gärna att ni uppmärksammar oss på om ni hittar. Ta kontakt med oss! I första hand självklart den det gäller. Missförstånd och frågetecken rätas oftast ut bäst i dialog. Om du inte känner att dialogen fungerar vänder du dig sedan i andra hand till skolledningen, i tredje hand till Huddinges klagomålsformulär.  

Vi avstår gärna från kritik som handlar om att man hellre hade sett en annan organisation av elever eller kommunikation, en annan metodik i klassrummet eller att några vill ha undervisningen på ett visst sätt som kanske mer liknar det man själv är uppväxt med eller hört talas om, men tar gärna emot tips om bra aktiviteter för lärande vilka vi kan överväga att nyttja.

Skolledning och lärare på Glömstaskolan har pedagogiskt tolkningsföreträde gentemot elever och vårdnadshavare.

  • Det finns mycket lärande att göra utanför skolan. Vi tar tacksamt emot tips och åker gärna ut till ex olika arbetsplatser. Vi tar också emot en del studiebesök, under förutsättning att de vill prata med eleverna och lära dem något.

Ang Instagram:

Du behöver inte ha något konto på Instagram, utan kan hitta bilderna på årskursens blogg. Om du redan har ett konto och vill få skolans bilder mer samlade fick vi ett tips från en förälder om att skaffa ett separat konto och därifrån enbart följa årskursen och skolans konto.