Fritidshem & -klubb & -gård

Fritidshemmet (före och efter skoldagens skolplikt) organiserar vi utifrån behov och förutsättningar, men som grund har vi ett gemensamt fritidshem åk F-3 och en fritidsklubb för 4-6, samt i anslutning till skolan även fritidsgård för åk 6-9 (se nedan, i regi av kultur- och fritidsförvaltningen)

För att få tillgång till fritidshemsverksamhet (åk F-6) fyller du i Ansökan om plats i fritidshem/skolbarnsomsorg och skickar till skolan om du inte redan har gjort det. Om du byter skola inom Huddinge behöver du inte anmäla igen. Om du vill få lägre avgift än maxtaxa behöver du också fylla i och uppdatera Inkomstuppgift. Se www.huddinge.se för mer info. Platsen finns kvar tills den sägs upp och behöver alltså inte sökas om varje läsår.

  • Öppettider: 06.30-17.30
  • Frukost serveras 07.00-07.20.
  • Öppningsfritids är normalt utomhus
    •  ha alltid på kläder efter väder!
    • Väskor ställs/hängs vid dörr, under tak.
  • Mellanmålet serveras normalt i eller utanför matsalen, i anslutning till skoldagens slut. Obs! Mellanmål är en del i pedagogisk verksamhet, där man sitter ner i lugn och ro och äter mellanmål, tar inte med sig i farten. 
  • Stängningsfritids är normalt på Äventyraren, plan 3, alternativt ute.

Förutom fyra planeringsdagar per år, vilka meddelas minst fyra veckor innan på bloggen, är fritidshemmet även öppet på studiedagar och vardagar under lov (även sommarlov). Det kan dock hända att vi samorganiserar det med annan närliggande skola. Du behöver anmäla omsorgsbehov för ditt barn till dessa fritidsdagar via ett formulär som kommer på bloggen några veckor innan. Om det verkligen behövs omsorg även på planeringsdagarna kan det lösas via jourfritids på närliggande skola om du mejlar fritids senast tre veckor innan. 

Du anmäler aktuellt och relevant behov av omsorg, så att vi kan bemanna klokt och resurseffektivt – dvs så långt det är möjligt spara våra resurser till när eleverna faktiskt är på plats.

Fritidsgård, vilket är en frivillig och öppen verksamhet som drivs av Kultur och Fritidsförvaltningen för elever i åk 6-9 kommer normalt att vara öppen måndag-torsdag 15.30-18.30, samt någon fredag då och då. Mellanmål serveras till en billig kostnad.  Fritidsgårdens verksamhet är gratis med undantag för utflykter och studiebesök.

Vad som händer och ska hända på fritidsgården hittar du enklast via deras instagramflöde: glomsta_fritidsgard