Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer – gynnsamma förhållningssätt

För att lyckas med vårt uppdrag enligt Skollag och Läroplan behöver ni som vårdnadshavare och/eller föräldrar:

Har man svårt att få i sig frukost på morgonen får man gärna ta med och äta på skolan, en förmiddagsfrukt kan iblandd vara bra. Har man inte sovit på natten så lär man sig mindre, här finns gott om evidens och beprövad erfarenhet

oavsett svar så ger frågan en riktning och fokus.

  • Ge oss ert mandat att undervisa och tillrättavisa era barn. Utgå från att vi har en tanke med allt vi gör och att vi gör det för barnets bästa. När ni tycker vi gjort något konstigt eller felaktigt så tar ni förstås upp det direkt med oss.

Vi kan och ska inte uppfylla alla önskemål men kommer att lyssna och föra dialog, utifrån styrdokumentens uppdrag. Fråga oss hellre än att tyst undra. Tala med oss istället för om oss.

Även här finns gott om forskning som visar på vikten av att gynnsamma förhållningssätt utvecklas – och dessa utvecklas bäst genom att de uppmärksammas och görs medvetna.