Elevhälsa

 • Skolsköterska Sophie finns på plats, kallar till hälsobesök och vaccinationer. Tid hos Skolläkare kan bokas via skolsköterskan.
 • Tillgång till skolpsykolog, logoped mm via Huddinges skolstöd. 
 • Kurator finns på plats. Varje team har även en socialpedagog.
 • Av säkerhetsskäl ansvarar skolan inte för tillfällig medicinering, som ex penicillin, hostmedicin etc, för akut- eller kronisk medicinering gäller särskilda regler.
 • Om eleven insjuknar under dagen, ringer vi föräldrar som hämtar.
 • www.1177.se hittar du Vårdguiden med svar på många frågor om hälsa.
  • Med löss i håret stannar barnet hemma tills lössen är behandlade, när vi meddelar på bloggen att löss förekommit räknar vi med att alla hem genomför luskamning i förebyggande syfte.
  • Vid magsjuka stannar barnet hemma i minst två symptomfria dygn.
  • Vid streptokockinfektion (halsfluss och scharlakansfeber) ska barnet behandlats med antibiotika två dygn innan återgång till skolan.
  • Vid vattkoppor och svinkoppor stannar barnet hemma tills kopporna torkat in.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Anmälan till socialtjänsten

Skolpersonal är enligt lag skyldiga att till socialtjänsten anmäla när man misstänker att barn far illa. Blott en enkel misstanke räcker, utredning får inte göras av skolan, utan görs av socialtjänst eller polis. Exempel på misstanke kan vara något barnet, dess kamrater eller andra vuxna berättat i förtroende, att eleven har hög frånvaro eller att ett barn inte hämtas på fritidshemmet i tid.