Elevhälsa

 • Tillgång till skolpsykolog, logoped mm via Huddinges skolstöd. 
 • Skolsköterska finns på plats, kallar till hälsobesök och vaccinationer. Tid hos Skolläkare kan bokas via skolsköterskan.
 • Kurator finns på plats.
 • Varje team har även en socialpedagog vars främsta uppgift är att arbeta med elevernas psykosociala situation, att arbeta för att eleverna ska må bra, att eleverna ska ha en god studiero och att de känna sig trygga.
 • Om eleven insjuknar under dagen, ringer vi föräldrar som hämtar.
 • www.1177.se hittar du Vårdguiden med svar på många frågor om hälsa.
 • Med löss i håret stannar barnet hemma tills lössen är behandlade, när vi meddelar i Unikum att löss förekommit räknar vi med att alla hemma genomför luskamning i förebyggande syfte.
 • Vid magsjuka stannar barnet hemma i minst två symptomfria dygn.
 • Vid streptokockinfektion (halsfluss och scharlakansfeber) ska barnet behandlats med antibiotika två dygn innan återgång till skolan.
 • Vid vattkoppor och svinkoppor stannar barnet hemma tills kopporna torkat in.

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

 • Hittar du här!

Anmälan till socialtjänsten

Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt att anmäla om det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Det är viktigt att komma ihåg att en utredning inte får göras av skolan, utan den ska göras av socialtjänst eller polis. Exempel på misstanke kan vara något barnet, dess kamrater eller andra vuxna berättat i förtroende, och att eleven har hög frånvaro.

2019-01-18