Börja på Glömstaskolan

Ansök om plats på Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola i Huddinge. Då vi har högt söktryck har vi i dag bara plats för barn skrivna i Huddinge. Du ansöker om plats på Huddinge.se, alt kommer förbi och lämnar in blankett, vilken måste vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Mer info om urvalsprinciper hittar du på huddinge.se.

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast – och absolut innan barnet kommer till skola/fritidshem :

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs.
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi faq.glomstaskolanbloggar.se (denna)
 6. Titta gärna in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Läs för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

 

Läs gärna även inlägg på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

Att ta med till skolan

 • glatt humör och nyfiket sinne (kom ihåg att leenden lätt smittar)
 • kläder efter väder (varmt/kallt/regn/snö, vi är ute oavsett)
 • kläder efter aktivitet (ex idrott, utflykt, studiebesök)
 • inneskor (om man vill, på resp hemvist)
 • uteskor som man kan ta av och på själv
 • ombyteskläder (alla kan bli blöta, klokt att märka dessa med namn)
 • regnkläder, vi är ute i alla väder (klokt märka dessa med namn)
 • ryggsäck/väska, gärna med två fack: ett för lärplatta och ett för matsäck/vatten (till studiebesök)
 • gärna märkt vattenflaska då det är varmt.
 • laddad lärplatta (om den tagits hem)
 • förväntningar på att det blir bra det här! Vi gör det bra tillsammans!

Övergång från annan skola till Glömstaskolan

Glömstaskolan arbetar på delvis andra sätt än de flesta andra skolor. Bland annat har vi team av lärare och andra kompetenser samt mer funktionsdefinierade lärosalar kring varje årskurs istället för klasser, klasslärare och klassrum. Gruppindelning sker mer flexibelt utifrån professionella pedagogiska överväganden, dessa beslut måste du som förälder lämna till oss. Vi tränar gynnsamma förhållningssätt mer än vi sätter upp detaljerade regler, men är också tydliga med hur vi vill ha det tillsammans, liksom att närvarande vuxna bestämmer. I odlandet av ansvarskulturen är din roll som förälder väldigt viktig. Känner du oro eller ifrågasättande av det vi gör är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den på ditt barn. Vi har samma målatt det ska gå bra för ditt barn – och kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål. Om det finns information du eller tidigare skola anser att vi behöver tar du ansvar för att överlämna den till oss.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med det varje dag. För samtal och dialog! Peppa det inför skolan, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och engagerad personal.  Att du talar gott om skolan gör skillnad!

Övergång mellan förskola och förskoleklass

Erfarenhetsmässigt går övergången mellan förskola och förskoleklass väldigt bra för nästan alla barn. De lär sig och kommer snabbt in i nya rutiner med nya bekantskaper bland både stora och små, vi arbetar aktivt och medvetet för att skapa trygghet i hela gruppen. För en del föräldrar är övergången dock ofta svårare. Det är skillnad mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Exempelvis är barngruppen större, pedagogerna fler och mer specialiserade, med ett tydligt uppdrag att även undervisa. Pedagogerna har mindre tid till varje förälder, jämfört med förskolan.

Känner du tillit till oss och skolan förs det över till ditt barn och gör därmed dess tillvaro enklare. Känner du oro är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den på ditt barn. Vi har samma målatt det ska gå bra för ditt barn – och kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål. Lita till att vi fattar de professionella beslut som behövs!

Inskolning görs mer i form av annat tempo och fokus än kortare skoldagar, däremot vet vi av erfarenhet att det kan vara bra med kortare dagar på fritids om där finns möjlighet. Om det finns information du eller förskolan anser att vi behöver tar du ansvar för att informera om det, i första hand till chef för elevhälsan. 

Att träna innan man börjar förskoleklass: klara toalettbesök på egen hand. Att på egen hand klä av och på kläder, hänga upp och hålla ordning på dessa.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med det varje dag. För samtal och dialog! Peppa det inför skolstart, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och personal. Att du talar gott om skolan gör skillnad!