Synpunkter, tips, idéer?

Vi har nog alla missat tankeläsningskursen. Framför mer än gärna synpunkter, tips, idéer, frågor och funderingar på sådant som behöver förtydligas eller läggas till i denna FAQ!

Mejla, en rad eller slå ett telefonsamtal till rektor/skolledning!

Synpunkter, frågor, funderingar, idéer och tips på verksamheten:

Vår personal är välutbildad och har många års erfarenhet av att undervisa och att leda pedagogisk verksamhet. Sådant ni gillar lite extra liksom uppenbara fel och brister vill vi mer än gärna att ni uppmärksammar oss på om ni hittar. Ta kontakt med oss! I första hand självklart den det gäller. Missförstånd och frågetecken rätas oftast ut bäst i dialog. Om du inte känner att dialogen fungerar vänder du dig sedan i andra hand till skolledningen, i tredje hand till Huddinges klagomålsformulär.  

Vi avstår gärna från kritik som handlar om att man hellre hade sett en annan organisation av elever eller kommunikation, en annan metodik i klassrummet eller att några vill ha undervisningen på ett visst sätt som kanske mer liknar det man själv är uppväxt med eller hört talas om, men tar gärna emot tips om bra aktiviteter för lärande vilka vi kan överväga att nyttja.

Skolledning och lärare på Glömstaskolan har pedagogiskt tolkningsföreträde gentemot elever och vårdnadshavare.