Synpunkter, tips, idéer?

Vi har nog alla missat tankeläsningskursen. Framför gärna synpunkter, tips, idéer, frågor och funderingar på sådant som behöver förtydligas eller läggas till i denna FAQ!

Gör det antingen som en kommentar här, eller som ett mejl, en rad eller telefonsamtal till skolledningen!