Besök på skolan

Skolan är inte en offentlig plats, det är skolledning som beslutar om vilka som får vistas inom skolans område under skoltid.

  • Vårdnadshavare, far- och morföräldrar, syskon och liknande till elever som går på skolan är normalt alltid välkomna.
  • Elever från andra skolor i Stockholms län är normalt INTE välkomna.
  • Fritidsgården tar normalt emot alla ungdomar som går i åk 6-9, i sin lokal på bottenplan.
  • Undantag kan göras i skolan för besök längre ifrån, efter beslut av skolledning.
  • Studiebesök bokas via skolledning.
  • Företag och organisationer kan eventuellt beredas tillträde först efter beslut av skolledning.

2019-01-18