Startsida

Sökfunktion finns längst ner på sidan!

Här är det tänkt att du som är elev/förälder på skolan eller är intresserad av att bli det ska hitta viktig och relevant information – så att vi båda kan ha rimliga och rätta förväntningar på varandra. Huddinge kommun bygger en fantastisk skola i nytänkande anda med de allra bästa förutsättningar. Tillsammans kommer vi att få det att fungera bra!

Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra.

När du har en fråga som du inte hittar något svar på nedan hoppas vi att du ställer den till oss så vi får komplettera denna FAQ!

Ni föräldrar är våra viktigaste samarbetspartners men vi har olika ansvar. Vi vill samma sak – att det skall gå bra för varje barn.

Ett val av Glömstaskolan är ett val att visa oss tillit och ge oss mandat att utifrån professionella bedömningar undervisa, tillrättavisa och organisera en hållbar skola för varje elev.

Närvaro / Frånvaro

Närvaro i skolan

Frånvaro/Sjukanmälan

service.huddinge.se/S24 ansöker du som vårdnadshavare om konto för Skola24. Alternativt på Servicecenter, Sjödalstorget 13 (mittemot McDonald Huddinge centrum). 

Det är av yttersta vikt att ni håller vårdnadshavares telefonnummer aktuella i Skola24.

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras för var dag via Skola24, innan 08.15, för att öka säkerheten för era barn. Detta kan göras med elevens personnummer via telefonnummer 0515-77 76 00, via hemsidan huddinge.skola24.se eller via app Skola24. Om frånvaro ej inrapporterats och elev inte är incheckad senast 08.30 går automatiskt SMS ut från Skola24. 

Läkar- och tandläkarbesök meddelas socialpedagog i så god som möjligt. 

Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från skolan. Ni känner ert barn och vet om ni behöver följa med hela vägen in till incheckning eller om det kan gå eller cykla på egen hand. (olycksfallsförsäkring för barn som är skrivna i Huddinge genom Huddinge kommuns försorg).

Det är av yttersta vikt att du eller barnet checkar in hos pedagog som bekräftar incheckning varje dag. För elever i F-3 och för äldre elever på fritidshemmet är det lika viktigt att alltid checka ut på motsvarande sätt innan man går hem.

Vi har idag inte möjlighet att dela incheckningssystem eller meddela när ditt barn anlänt. Vi tar inte heller ansvar för att skicka hem barn vid en viss tid eller garantera att vi kan svara i telefon eller se SMS för att förmedla denna typ av information.

Vid ex friluftsdagar som slutar tidigare än ordinarie sluttid (kommuniceras via blogg) erbjuds elever i åk 4-9 gemensam promenad/bussfärd tillbaks till skolan/fritids/fritidsgård. Vid denna ålder bör eleven uppnått den mognad så den vet om den ska följa med tillbaks eller kan ta sig hem på egen hand. Ev undantag från detta måste kommuniceras tydligt med socialpedagog. 

Skolans tider – klicka här!

Ev ledighet från skolplikt

Från förskoleklass gäller skolplikt. Vårdnadshavare har ansvar för att eleven är i skolan, förberedd och i rätt tid.  Blankett för ansökan om ledighet från skolplikt hittar du på sidan för blanketter, och behöver lämnas till socialpedagog eller lärare i god tid.

Ev ledighet beviljas sparsamt utifrån individuell bedömning om eleven kan förväntas nå målen utifrån resultat, driv och uppvisat förhållningssätt. Det är elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete och lärande som annars skulle ha skett i skolan och se till att det bli utfört, skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under ev ledighet. Något extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda.

Skolskjuts

Klicka här för mer info

Idrott & Hälsa

 • Varje elev deltar alltid i idrotten efter sina förutsättningar.
 • Är man frisk nog att vara i skolan är man normalt frisk nog att vara med på idrotten, utifrån att man alltid deltar efter sina förutsättningar. 
 • Vi duschar naken som rutin efter idrotten för att främja en god hygien. Draperier finns i duschrummet.  Mobiltelefoner och surfplattor är inte tillåtna i omklädningsrummet. Du som förälder och elev är alltid välkommen att ta kontakt med oss i personalen om du eller ditt barn känner en olust eller obehag kring detta. Vi jobbar då tillsammans för att hitta en långsiktig hållbar lösning.
 • Glömt idrottskläder? Noteras av idrottslärare, meddelas hem vid upprepning. Det kan även finnas lånekläder att nyttja.
 • Badkläder och handduk tas med vid simning.
 • Under vintern finns ett begränsat antal skridskor och hjälm i olika storlekar att låna, vi ser helst att elever om möjligt har med sig egna skridskor och hjälm då antalet att låna är begränsat.

 

Börja på Glömstaskolan

Ansök om plats på Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola i Huddinge. Då vi har högt söktryck har vi i dag bara plats för barn skrivna i Huddinge. Du ansöker om plats på Huddinge.se, alt kommer förbi och lämnar in blankett, vilken måste vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Mer info om urvalsprinciper hittar du på huddinge.se.

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast – och absolut innan barnet kommer till skola/fritidshem :

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs.
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi faq.glomstaskolanbloggar.se (denna)
 6. Titta gärna in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Läs för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

 

Läs gärna även inlägg på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

Att ta med till skolan

 • glatt humör och nyfiket sinne (kom ihåg att leenden lätt smittar)
 • kläder efter väder (varmt/kallt/regn/snö, vi är ute oavsett)
 • kläder efter aktivitet (ex idrott, utflykt, studiebesök)
 • inneskor (om man vill, på resp hemvist)
 • uteskor som man kan ta av och på själv
 • ombyteskläder (alla kan bli blöta, klokt att märka dessa med namn)
 • regnkläder, vi är ute i alla väder (klokt märka dessa med namn)
 • ryggsäck/väska, gärna med två fack: ett för lärplatta och ett för matsäck/vatten (till studiebesök)
 • gärna märkt vattenflaska då det är varmt.
 • laddad lärplatta (om den tagits hem)
 • förväntningar på att det blir bra det här! Vi gör det bra tillsammans!

Övergång från annan skola till Glömstaskolan

Glömstaskolan arbetar på delvis andra sätt än de flesta andra skolor. Bland annat har vi team av lärare och andra kompetenser samt mer funktionsdefinierade lärosalar kring varje årskurs istället för klasser, klasslärare och klassrum. Gruppindelning sker mer flexibelt utifrån professionella pedagogiska överväganden, dessa beslut måste du som förälder lämna till oss. Vi tränar gynnsamma förhållningssätt mer än vi sätter upp detaljerade regler, men är också tydliga med hur vi vill ha det tillsammans, liksom att närvarande vuxna bestämmer. I odlandet av ansvarskulturen är din roll som förälder väldigt viktig. Känner du oro eller ifrågasättande av det vi gör är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den på ditt barn. Vi har samma målatt det ska gå bra för ditt barn – och kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål. Om det finns information du eller tidigare skola anser att vi behöver tar du ansvar för att överlämna den till oss.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med det varje dag. För samtal och dialog! Peppa det inför skolan, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och engagerad personal.  Att du talar gott om skolan gör skillnad!

Övergång mellan förskola och förskoleklass

Erfarenhetsmässigt går övergången mellan förskola och förskoleklass väldigt bra för nästan alla barn. De lär sig och kommer snabbt in i nya rutiner med nya bekantskaper bland både stora och små, vi arbetar aktivt och medvetet för att skapa trygghet i hela gruppen. För en del föräldrar är övergången dock ofta svårare. Det är skillnad mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Exempelvis är barngruppen större, pedagogerna fler och mer specialiserade, med ett tydligt uppdrag att även undervisa. Pedagogerna har mindre tid till varje förälder, jämfört med förskolan.

Känner du tillit till oss och skolan förs det över till ditt barn och gör därmed dess tillvaro enklare. Känner du oro är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den på ditt barn. Vi har samma målatt det ska gå bra för ditt barn – och kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål. Lita till att vi fattar de professionella beslut som behövs!

Inskolning görs mer i form av annat tempo och fokus än kortare skoldagar, däremot vet vi av erfarenhet att det kan vara bra med kortare dagar på fritids om där finns möjlighet. Om det finns information du eller förskolan anser att vi behöver tar du ansvar för att informera om det, i första hand till chef för elevhälsan. 

Att träna innan man börjar förskoleklass: klara toalettbesök på egen hand. Att på egen hand klä av och på kläder, hänga upp och hålla ordning på dessa.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med det varje dag. För samtal och dialog! Peppa det inför skolstart, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och personal. Att du talar gott om skolan gör skillnad!

 

 

Kommunikation skola – hem

På Glömstaskolan gör vi alltid en professionell bedömning om vad som verkligen behöver kommuniceras där vi dels värnar vår tid och undervisningsrelation, dels låter bli att överinformera.

 • Vi förbinder oss att kommunicera i de kanaler vi sagt att vi ska göra (se nuvarande kommunikationsstrategi, ett levande dokument).
 • Du som vårdnadshavare behöver inte leta på andra ställen (inga lappar i barnens ryggsäckar, inga anslag på dörrar), men behöver se till att hålla dig uppdaterad.

På Glömstaskolan kommunicerar vi med hemmen främst via bloggar. För att vara uppdaterad på det som gäller framgent för just dig och ditt barn måste du hålla koll på två bloggar:

Du prenumererar på båda dessa och på så sätt få meddelande direkt i din mejlkorg när nya inlägg publiceras.

Planeringen av skolarbetet kommer framförallt ske i iTunesU. Mer information om hur det fungerar kommer. Huddinge kommer även ha Unikum som gemensam bedömningsportal, mer info om det kommer. Fler och fler årskurser har även kommit igång med föräldraåtkomst av Showbie.

För att följa det som sker i vardagen har vi öppna flöden på Instagram (se nedan). 

Om ditt barn ringer hem under skoltid är det viktigt att du inte rusar iväg utan tar kontakt med oss först.

Glömstaskolan är aktiv i mångahanda sociala medier, men de tänker vi främst för extern kommunikation och inte för kommunikation skola – hem.

Varken du eller vi behöver boka upp någon kväll för traditionellt föräldramöte. Däremot kan vi tänkas kalla de föräldrar vi bedömer att vi behöver träffa för ett gemensamt arbete kring elevers förhållningssätt för ett särskilt möte om just det. Några team har även arrangerat informellt mingel i anslutning till skoldagen. Vi har även arrangerat öppna möten om hur vi kan arbeta mot mobbning tillsammans. För den som vill och kan. Föräldrar får också låna skolans lokaler om man själv önskar arrangera ett möte i syfte att träffa andra föräldrar, eller skapa en gemenskap för liten eller stor.

E-post och ev telefonnummer till pedagoger och team (lärare, fritids- och och socialpedagoger) finns på respektive årskursblogg, sidan Kontaktuppgifter.

Vi svarar när vi har möjlighet, men vårt första fokus är på eleverna som är på plats. Vi erbjuder inte service av typen ”skicka ut mitt barn till parkeringen”, ”se till att hen är färdig när jag kommer”, ”Jag vill prata med mitt barn nu”.

Adress till skolan: Bergavägen 9, 141 32  HUDDINGE.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare registrerar du in via formulär. Kom ihåg att uppdatera vid ev ändringar av adresser och telefon mm.

En hel del hur vi tänker rent pedagogiskt hittar du på Glömstaresan. (glomstaresan.pedagoghuddinge.se)

Synpunkter, frågor, funderingar, idéer och tips:

Vår personal är välutbildad och har många års erfarenhet av att undervisa och att leda pedagogisk verksamhet. Sådant ni gillar lite extra liksom uppenbara fel och brister vill vi mer än gärna att ni uppmärksammar oss på om ni hittar. Ta kontakt med oss! I första hand självklart den det gäller. Missförstånd och frågetecken rätas oftast ut bäst i dialog. Om du inte känner att dialogen fungerar vänder du dig sedan i andra hand till skolledningen, i tredje hand till Huddinges klagomålsformulär.  

Vi avstår gärna från kritik som handlar om att man hellre hade sett en annan organisation av elever eller kommunikation, en annan metodik i klassrummet eller att några vill ha undervisningen på ett visst sätt som kanske mer liknar det man själv är uppväxt med eller hört talas om, men tar gärna emot tips om bra aktiviteter för lärande vilka vi kan överväga att nyttja.

Skolledning och lärare på Glömstaskolan har pedagogiskt tolkningsföreträde gentemot elever och vårdnadshavare.

 • Det finns mycket lärande att göra utanför skolan. Vi tar tacksamt emot tips och åker gärna ut till ex olika arbetsplatser. Vi tar också emot en del studiebesök, under förutsättning att de vill prata med eleverna och lära dem något.

Ang Instagram:

Du behöver inte ha något konto på Instagram, utan kan hitta bilderna på årskursens blogg. Om du redan har ett konto och vill få skolans bilder mer samlade fick vi ett tips från en förälder om att skaffa ett separat konto och därifrån enbart följa årskursen och skolans konto.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer – gynnsamma förhållningssätt

För att lyckas med vårt uppdrag enligt Skollag och Läroplan behöver ni som vårdnadshavare och/eller föräldrar:

Har man svårt att få i sig frukost på morgonen får man gärna ta med och äta på skolan, en förmiddagsfrukt kan iblandd vara bra. Har man inte sovit på natten så lär man sig mindre, här finns gott om evidens och beprövad erfarenhet

oavsett svar så ger frågan en riktning och fokus.

 • Ge oss ert mandat att undervisa och tillrättavisa era barn. Utgå från att vi har en tanke med allt vi gör och att vi gör det för barnets bästa. När ni tycker vi gjort något konstigt eller felaktigt så tar ni förstås upp det direkt med oss.

Vi kan och ska inte uppfylla alla önskemål men kommer att lyssna och föra dialog, utifrån styrdokumentens uppdrag. Fråga oss hellre än att tyst undra. Tala med oss istället för om oss.

Även här finns gott om forskning som visar på vikten av att gynnsamma förhållningssätt utvecklas – och dessa utvecklas bäst genom att de uppmärksammas och görs medvetna.